Mag een zwangere gevaccineerd worden tegen COVID-19 in de zwangerschap?
Ja, de mulitdisciplinaire werkgroep Corona adviseert in het standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom kinderwens, zwangerschap en bevalling van 23 april 2021 om zwangeren zich te laten vaccineren met een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna).
Ze zijn tot dit standpunt gekomen omdat in de Verenigde Staten tot nu toe weinig bijwerkingen zijn gezien bij de vaccinatie van zwangere vrouwen, een zwangere vrouw een iets verhoogde kans heeft op een ernstig verloop van een COVID-19 infectie (risicogroepen: vrouwen ouder dan 35 jaar, met (morbide) obesitas, met ernstige onderliggende aandoeningen en van niet-Westerse etniciteit) en het kindje door middel van een vaccinatie ook direct beschermd is.

In welk trimester mag ik gevaccineerd worden?
Hoewel bij voorkeur vaccinatie na het 1e trimester zal plaatsvinden vanwege de embryonale ontwikkeling, is er vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie in het 1e trimester. De multidisciplinaire werkgroep COVID-19 & Zwangerschap neemt aan dat toediening in deze fase van de zwangerschap veilig is, echter is dit nog niet onderzocht.

Wat zijn de risico’s voor mij of mijn ongeboren kindje als ik me laat vaccineren?
Het vaccineren middels een mRNA vaccin bij zwangeren is nieuw, omdat dit een nieuw type vaccin is.  Op basis van het werkingsmechanisme en de inmiddels verkregen gegevens over deze vaccins, bestaan er geen redenen om aan te nemen dat deze vaccins tegen COVID-19 schadelijk zouden zijn bij gebruik in de zwangerschap.

Op dit moment zijn er in de Verenigde Staten 90000 vrouwen gevaccineerd in de zwangerschap. Daarbij werden er op korte termijn geen complicaties gezien. Hierbij werd onder andere gekeken naar vroeggeboorte, kinderen met een (te) laag geboortegewicht en sterfte. Echter is dit onderzoek gedaan bij vrouwen die al verder in de zwangerschap waren toen zij gevaccineerd werden. De resultaten van vrouwen die vroeg in de zwangerschap gevaccineerd werden zijn nog niet bekend. Hier wordt op dit moment verder onderzoek naar gedaan.
De risico’s en gevolgen op de lange termijn zijn niet bekend, al wordt verwacht dat deze minimaal zullen zijn. Toekomstige studies moeten de veiligheid (definitief) bevestigen.

Kan vaccinatie plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven?
Vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven, omdat aannemelijk is dat de vaccins niet in de borstvoeding terechtkomen. Toekomstige studies moeten de veiligheid (definitief) bevestigen.

Mag ik als zwangere de vaccinatie weigeren?
Ja, iedereen, ook een zwangere vrouw, mag vaccinatie weigeren.

Moet ik ook gevaccineerd worden als ik al corona gehad heb?
Dit is wel het advies, omdat een vaccinatie meer antistoffen geeft dan een doorgemaakte infectie.

Krijg ik als zwangere voorrang?
Zwangere vrouwen worden niet met voorrang gevaccineerd. Afhankelijk van je gezondheid, waar je werkt en je leeftijd komt er nu of in de komende maanden een uitnodiging van de GGD om je te laten vaccineren. Je kunt op de uitnodiging zien welk vaccin je wordt aangeboden. Er is bij zwangeren de meeste ervaring met Pfizer en Moderna en daarom gaat daar de voorkeur naar uit. Je kunt vervolgens zelf kiezen of je gebruik maakt van de uitnodiging of niet.

Wil je meer informatie over vaccineren tijdens de zwangerschap? Ga na naar de website van het RIVM of vraag het je huisarts.

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *