Bloedonderzoek

Er zijn een aantal controles die standaard bij alle vrouwen worden aangevraagd en indien nodig kan dit nog aangevuld worden met uitgebreider laboratorium onderzoek. Bepaalde infecties of antistoffen kunnen schadelijk zijn voor de baby. Door bloedonderzoek uit te voeren kunnen tijdig maatregelen getroffen worden. Wanneer de bloeduitslagen goed zijn, zijn er geen verdere maatregelen nodig.

  • Standaard bij alle vrouwen wordt de bloedgroep (A,B, AB of O), rhesus D factor (positief of negatief), rhesus c factor (positief of negatief), irregulaire antistoffen (aan- of afwezigheid), HIV (virus dat de ziekte aids verspreid), Hepatitis B (een infectieziekte van de lever, veroorzaakt door het Hepatitis B-virus), LUES (ook wel syfilis genoemd; een geslachtsziekte, veroorzaakt door een bacterie), Hb (Hemoglobine, of te wel ijzer) en het MCV(de meting van de gemiddelde grote van de rode bloedcellen) bepaald.
  • Eventueel aanvullend bloedonderzoek kan geïndiceerd zijn. Voorbeelden van wat nog meer bepaald kan worden zijn; Waterpokken (indien je dit in je jeugd niet hebt doorgemaakt of hierover twijfelt), rodehond (indien je hier in je jeugd niet tegen bent ingeënt), Vit B12 (indien je vegetariër bent), Vit D (indien je een donkere huidskleur hebt of een hoofddoek draagt), vijfde ziekte (Indien je werkt bij een kinderdagverblijf, bij een BSO of als gastouder werkt), Toxoplasmose (eventueel als je als dierenarts werkt), glucose (bij een BMI (body mass index) van > 30, suikerziekte in de familie of een eerdere zwangerschap met suikerziekte) en schildklierfuncties (bij schildklierafwijking in verleden of op dit moment)

Vervolgonderzoek

  • Bij een rhesus D negatieve bloedgroep zal er bij 27-28 weken nogmaals bloed onderzoek worden. Voor verdere informatie hierover verwijzen we je naar deze folder.
  • Bij een rhesus c negatieve bloedgroep zal er bij 27-30 weken nogmaals bloed onderzoek verricht worden. Voor verdere informatie hierover verwijzen we je naar deze folder.
  • Bij positieve irregulaire antistoffen is vervolg onderzoek geïndiceerd: Voor verdere informatie hierover verwijzen we je naar deze folder.
  • Bij een positieve hepatitis B uitslag is er aanvullend onderzoek en beleid nodig. Voor verdere informatie verwijzen we je naar: deze folder.

.

Bloedafname locaties
  • Voor bloedafname locaties van Starlet verwijzen we je naar Voor verdere informatie hierover verwijzen we je naar starlet dc.
  • Voor bloedafname in het Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder en Alkmaar verwijzen we je naar bloedonderzoek Noordwest Ziekenhuisgroep.
Echoscopie

Bij Het Geboortehuys worden je een aantal echo’s aangeboden die door je verzekering vergoed worden. Gedurende de zwangerschap zullen wij bepalen of er nog meer echoscopisch onderzoek noodzakelijk is.
Kijk voor meer informatie over onze echo’s op de echoscopie pagina

Prenatale screening: Nipt

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een screeningstest waarbij het bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te beoordelen of er aanwijzingen zijn dat het ongeboren kind down, edwards- of patausyndroom heeft. Als je zwanger bent, zit er in je bloed ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Daarnaast kan de NIPT ook aanwijzingen geven voor andere chromosoomafwijkingen bij het kind, in de placenta (moederkoek) en heel soms bij de zwangere zelf. Dit zijn zogenaamde nevenbevindingen. De afwijkingen variëren van heel ernstig tot minder ernstig. Je kan bij de NIPT aangeven of je deze nevenbevindingen ook wil weten of niet. Meer informatie over nevenbevindingen kun je vinden via deze link.

In principe kunnen (bijna) alle zwangeren kiezen voor NIPT. De NIPT wordt vergoed door alle zorgverzekeraars.