Klacht

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over onze zorg of een klacht hebt. Misschien is er sprake van een misverstand en kan de onvrede in een gesprek opgelost worden. 
Neem contact op met je verloskundige om dit te bespreken.
Kom je er niet uit met je verloskundige, dan kun je de klacht voorleggen aan onze klachtenfunctionaris de heer Sebastiaan van der Leer via sebastiaan@geboortezorgplus.nl.

Mocht dat nog niet de gewenste uitwerking hebben, dan kun je je richten tot De Geschilleninstantie Verloskunde.

https://www.geschilleninstantieverloskunde.nl/geschil-melden/